Poland: Gospodarka bez nawozów rośnie, ale wolniej

(fot. Pixabay/geralt)

Polskę czeka spowolnienie wzrostu PKB, wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny – oceniła minister finansów Teresa Czerwińska, odnosząc się do raportu MFW. „Pracujemy nad rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój naszej gospodarki” – zapewniła szefowa resortu w wydanym w tej sprawie komunikacie.Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. przekroczył 5 proc., Zdaniem minister Czerwińskiej taki wzrost polskiej gospodarki „to bardzo dobra informacja”.

Szefowa resortu finansów wskazała jednak, że „w kolejnych latach, zgodnie z naszymi prognozami, czeka nas spowolnienie wzrostu PKB wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny”.

Zaznaczyła przy tym, że zgodnie z prognozami MFW dynamika PKB będzie mniejsza, ale w przypadku Polski utrzyma się na solidnym poziomie w tym roku (3,6 proc.).

MFW prognozuje, że dynamika PKB Polski wyniesie 5,1 proc. w 2018 r., 3,6 proc. w 2019 r., 3 proc. w 2020 r., a w latach 2021-23 obniży się do 2,8 proc. Pod koniec 2017 r. ta sama instytucja prognozowała jednak, że właśnie w 2018 r. będzie to zaledwie 3,3 proc.

Minister Czerwińska przypomniała, że „według prognoz zawartych w ustawie budżetowej wzrost PKB Polski w 2019 r. wyniesie 3,8 proc. i to prognozy zbliżone do konsensusu rynkowego”.

„Pracujemy nad rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój naszej gospodarki, aby była jeszcze bardziej odporna na uwarunkowania zewnętrzne” – zapewniła.

„Oczekujemy, że wzrost gospodarczy spowolni do bardziej możliwego do utrzymania tempa, z powodu osłabiającego się popytu zewnętrznego i »wąskich gardeł podażowych«. Spowalniający popyt zewnętrzny obniży dynamikę PKB do wciąż mocnego 3,6 proc. w 2019 r., którą wspierać będą solidna konsumpcja prywatna i absorbcja funduszy UE” – napisano w raporcie.

„W tym samym czasie spodziewamy się, że imigracja pracowników z zagranicy spowolni w warunkach słabnącego wzrostu gospodarczego, i – po części – z powodu otwarcia rynków pracy w krajach UE o wyższych dochodach. W dłuższej perspektywie zmniejszająca się populacja osób w wieku produkcyjnym, stłumione inwestycje prywatne i niższa wydajność pracy obniżą wzrost gospodarczy do ok. 2,8 proc. w 2023 r.” – dodano.

MFW wskazuje, że stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom, a Polska przyciągnęła znaczną liczbę pracowników z zagranicy.

Fundusz prognozuje, że stopa bezrobocia, według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), wyniosła na koniec 2018 r. 3,7 proc., na koniec 2019 r. obniży się do 3,5 proc. i pozostanie na poziomie 3,4 proc. w latach 2021-2023.

źródło: ( PAP )