Poland: Ukraińcy mają pierwszeństwo – Coraz mniej zezwoleń na pobyt cudzoziemców. Co piąty wniosek odrzucony

W 2018 r. 18 proc. wniosków o stały pobyt zostało odrzuconych (fot. arch.PAP/Mirosław Trembecki, zdjęcie ilustracyjne)

W zeszłym roku liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób – poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. To o 12 tys. mniej niż w 2017 r. i o 7 tys. mniej niż w 2016 r. Co piąty wniosek o zgodę na stały pobyt został odrzucony.Z informacji przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w grupie cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce największy wzrost zaobserwowano wśród: Ukraińców – o prawie 34 tys. osób, do 179 tys., Białorusinów – o 4,7 tys., do 20 tys. osób, obywateli Indii – o 1,9 tys. do 8,8 tys. osób, a także obywateli Gruzji – o 1,3 tys. do 2,9 tys. i Wietnamu – o 0,7 tys. do 12,4 tys.

Najbardziej, bo o prawie 36 tys. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy do maksymalnie trzech lat i o 9 tys. na pobyt stały. Większość obcokrajowców ma zezwolenia na pobyt czasowy, związany z wykonywaniem pracy.

– Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy – w zeszłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów – poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Województwami, w których jest najwięcej cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt są: mazowieckie – 114 tys. osób, małopolskie – 36 tys. os., dolnośląskie – 31 tys. os. oraz wielkopolskie – 28 tys. osób.

Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce, składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby, które spełnią warunki wydania zezwolenia, otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Na początku 2019 r. ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 i 266 tys. osób.

Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

Decyzje odmowne co do wniosków o pobyt stały to w zeszłym roku 18 proc. wszystkich złożonych. Z kolei w 2017 r. było to zaledwie 10 proc.

źródło: ( , VisaConsulate.eu )