Biznes: Prosta Spółka Akcyjna wejdzie w życie od marca 2020, świetne rozwiązanie dla zagranicznych…

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz liczy, że wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej zachęci inwestorów zagranicznych do inwestowania w polskie spółki innowacyjne. Według minister nowe rozwiązanie może wejść w życie od początku marca przyszłego roku.Na wtorkowym posiedzeniu rząd poparł projekt ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Chodzi o projekt noweli Kodeksu spółek handlowych, która wprowadzi nowy rodzaj spółki.

“Chcielibyśmy, żeby dzięki temu rozwiązaniu więcej inwestorów kapitałowych było zainteresowanych inwestowaniem w polskie spółki innowacyjne, ponieważ to zaczyna być atrakcyjne również, jeżeli chodzi o formę prawną. Mamy nadzieję również konkurować formą prawną na rynku europejskim, bo tego typu rozwiązania znane są już od kilku lat w Czechach, we Francji Wielkiej Brytanii i one zdobywają ogromną popularność” – powiedziała Emilewicz.

“Prosta Spółka Akcyjna stara się połączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, być jak najprostsza, to znaczy prosta w założeniu, prosta w prowadzeniu i prosta w rozwiązaniu. Ta prostota mieści się również w tym, iż kapitał początkowy jest symboliczny. Mówimy o symbolicznym 1 zł. Tutaj aktywami, wartością może być własność intelektualna, może być przede wszystkim praca, a zatem to wszystko co innowator, co wynalazca może do takiej spółki wnieść” – dodała.

Minister powiedziała, że Prostą Spółkę Akcyjną będzie można założyć w uproszczony sposób w ciągu 24 godzin w rejestrze internetowym.

Emilewicz zaznaczyła jednocześnie, że nowe rozwiązanie prawne będzie skierowane nie tylko do innowatorów. “To forma prawna otwarta dla wszystkich” – stwierdziła. źródło: ( PAP )

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/


Spółka akcyjna ( SP ) jest spółką zorganizowaną w formie spółki handlowej posiadającej kapitał, którego subskrypcja przez akcjonariuszy była przedmiotem emisji papierów wartościowych reprezentujących kapitał, akcje lub udziały, dyskonta abonenci lub partnerzy, dlatego nazywani akcjonariuszami . Akcje dają akcjonariuszowi prawa majątkowe i socjalne.

Prawa pieniężne umożliwiają każdemu udziałowcowi uzyskanie udziału w zyskach, z których spółka decyduje o wypłacie w postaci dywidend , a także, w stosownych przypadkach, jego udziału w majątku spółki w przypadku rozwiązania z podziałem na pozostałe aktywa po spłata długów.

Prawa Spółki uprawniają akcjonariusza do udziału w decyzjach walnego zgromadzenia spółki, w szczególności do wyboru członków zarządu (lub w niektórych przypadkach “rady nadzorczej”), podziału dywidendy lub wszelkie decyzje dotyczące spółki, które nie są częścią codziennego zarządu pozostawione są do uznania Radzie Dyrektorów .

Pierwsza forma wspólnego społeczeństwa znana w Europie , “pariage”, pojawiła się w Tuluzie w roku 1192 pod egidą hrabiego Raymonda VI 1 . Jeden z tych zakładów stał się w 1372 roku pierwszą spółką akcyjną, Bazacle Mill Company , z akcjami, “uchaux”, swobodnie zbywalnymi po cenie rynkowej przez ich posiadaczy, “zakładami” i dając prawo do dywidendy ; rada generalna zakładu, zgromadzenie ogólne przed listem, spotyka się co roku, aby zatwierdzić rachunki, podjąć ważne decyzje inwestycyjne i wybrać zarząd, “regencję”, która wybiera kierownika firmy, “regent”, mianowany na okres jednego roku; pracownicy mają prawo do podziału zysków. W pozostałej części Europy, zwłaszcza we Włoszech, są to raczej formy spółek bliskich spółce komandytowej lub partnerstwu , które rozwijają się, ale z ograniczoną liczbą partnerów i nieprzenoszalnych udziałów , W Genui duże firmy, których kapitał jest podzielony na zbywalne akcje i których odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do ich zaliczki, rodzą się w XV wieku. Półtora wieku później, w Londynie i Amsterdamie, pojawiły się pierwsze duże firmy handlowe, brytyjska Kompania Wschodnioindyjska i firmy z Indii Zachodnich , obdarzone znacznym kapitałem i licznymi inwestorami

przekład: Joseph Robert Kozubek