Ukraina: Poroszenko, zrywamy z kolonialną przeszłością, orientujemy się na Europę

Ukraina nie dla Rosji

Prezydent Ukrainy podpisał uchwaloną kilka dni wcześniej przez parlament ustawę o wygaśnięciu traktatu o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Rosją. Traktat przestanie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.– Nieprzedłużenie umowy z Rosją nie powinno być rozpatrywane jako epizod, lecz jako część naszej strategii ostatecznego zerwania związków z kolonialną przeszłością i zmiany orientacji na Europę – oświadczył Petro Poroszenko podpisując ustawę.

Prezydent wyjaśnił, że traktat o przyjaźni z Rosją jest wygaszany dopiero teraz, by wykorzystać jego zapisy w pozwach do sądów międzynarodowych w związku z naruszeniem tego dokumentu przez stronę rosyjską.

Wspomniana umowa wymaga od Rosji i Ukrainy przestrzegania nienaruszalności istniejących granic, poszanowania integralności terytorialnej sąsiada i zobowiązuje do niewykorzystywania swojego terytorium kosztem bezpieczeństwa drugiej strony.

odpisany w 1997 r. traktat o przyjaźni między Ukrainą a Rosją wszedł w życie 1 kwietnia 1999 r. Zawarty został na 10 lat, a jego obowiązywanie miało się przedłużać automatycznie na kolejne 10-letnie okresy, o ile żadna ze stron nie wyraziłaby woli wyjścia z układu na co najmniej sześć miesięcy przed zakończeniem danego okresu.

źródło: PAP