Australia: Czy udział Wiktorii w chińskich inwestycjach w Australii zwiększył się ponad trzykrotnie w ciągu czterech lat?

Oświadczenie

Rząd Andrews został ?oskarżony o ingerencję w australijską politykę zagraniczną po tym, jak stał się pierwszym i jedynym państwem, które przystąpiło do kontrowersyjnego chińskiego planu infrastruktury i handlu.

W październiku 2018 r. Premier Daniel Andrews ogłosił memorandum o zrozumieniu związania Wiktorii z chińską inicjatywą Belt and Road Initiative – gospodarczą i geopolityczną strategią obejmującą ogromne inwestycje infrastrukturalne w Europie, Azji i Afryce.

“Ta nowa umowa z Australią podsumowuje wszystko, co osiągnęliśmy w Chinach w ciągu ostatnich czterech lat – oznacza więcej handlu i więcej wiktoriańskich miejsc pracy oraz jeszcze silniejsze relacje z Chinami” – powiedział Andrews w komunikacie prasowym .

“W ciągu czterech lat zwiększyliśmy ponad trzykrotny udział Wiktorii w chińskich inwestycjach w Australii … Powiedzieliśmy, że zrestartujemy nasze relacje z Chinami i robimy to”.

Czy udział Wiktorii w chińskich inwestycjach w Australii zwiększył się ponad trzykrotnie w ciągu czterech lat? RMIT ABC Fact Check bada.

Werdykt

Twierdzenie Andrewsa brzmi uczciwie.

Udział Wiktora w całkowitych chińskich inwestycjach w Australii wzrósł od 2014 roku.

Jednak, jak wskazują dane przytoczone przez Andrews’a, inwestycje mogą być “nierówne”, ze znacznymi wahaniami w różnych jurysdykcjach z roku na rok.

Same liczby mają ograniczenia wymagające interpretacji. Na przykład w 2017 roku udział Wiktorii w całkowitych chińskich inwestycjach wzrósł do 36 procent, z 25 procent w 2016 roku.

Wzrost ten był całkowicie wspierany przez jedną transakcję o wartości 3,4 miliarda dolarów, w której chińska spółka węglowa YanCoal przejęła spółkę zależną Rio Tinto, Coal & Allied Industries.

Ponieważ Rio Tinto ma swoją siedzibę w Melbourne, inwestycja została przypisana do Victoria, mimo że nabyte aktywa węgla są w NSW.

Ze względu na analizę, przypisanie tego pojedynczego, dużego przejęcia do NSW zamiast do Victorii mówi o zupełnie innej historii, co wskazuje na udział Victoria w łącznym wzroście w latach 2008-2017.

Co więcej, wyrażanie liczb jako udziału w sumie krajowej, jak zrobił to Andrews, mówi nam niewiele o wartości dolara chińskich inwestycji płynących do Wiktorii.

Stanowi raczej wskazówkę o skuteczności Victorii w stosunku do innych stanów.

Niemniej jednak eksperci, z którymi skontaktował się faktyczny czek, zasugerowali, że rząd Andrewsa miał prawo do żądania częściowego zwiększenia udziału Wiktorii w ogólnej wartości, energicznie dążąc do chińskiego biznesu.

Testowanie roszczenia

Informacje na temat chińskich inwestycji zagranicznych w poszczególnych państwach australijskich są nieco ograniczone.

Na przykład Australian Bureau of Statistics nie zapewnia rozbicia inwestycji zagranicznych na podstawie stanu za stanem.

Weryfikacja faktów zapytała biuro Mr Andrewsa o źródło. Rzecznik odniósł się do sprawdzianu okolicznościowego do dokumentu rządu stanowego Wiktoria w chińskiej strategii – sprawozdanie z postępów 2018 .

Zawiera on wykres przedstawiający udział Wiktorii w chińskich inwestycjach w Australii wzrósł z “poziomu podstawowego” z 8% do 25%.

Jednak dane cytowane w sprawozdaniu nie są przekazywane, a ramy czasowe są nieco niejasne.

Rzecznik następnie wskazał, że raport rządowy opiera się na informacjach zebranych przez firmę doradczą KPMG w publikacji Demystifying Chinese Investment in Australia , która jest corocznie aktualizowana.

Ta publikacja z kolei opiera się na danych wspólnie opracowanych przez KPMG i China Studies Center na University of Sydney Business School.

Raport KPMG wykorzystuje dane dotyczące inwestycji w Australii dokonywanych przez podmioty z Chin poprzez fuzje i przejęcia, wspólne przedsięwzięcia i projekty typu greenfield. W analizie analizowane są również transakcje dotyczące nieruchomości.

Dane nie obejmują tak zwanych inwestycji portfelowych, takich jak zakup akcji i obligacji, “które nie powodują zarządzania zagranicznego, własności ani kontroli prawnej”.

Analiza nie obejmuje również zakończonych transakcji o wartości mniejszej niż 5 milionów USD, ponieważ “transakcje takie konsekwentnie nie zawierają szczegółowych, wiarygodnych informacji”.

Ponadto, podział KPMG na dystrybucję chińskich inwestycji z udziałem aktywów istniejących w danym państwie opiera się na lokalizacji siedziby australijskiej spółki, w której inwestuje lub z którą jest partnerem, a nie na fizycznej lokalizacji rzeczywisty projekt inwestycyjny.

Surowe dane przytoczone w raporcie zostały zaczerpnięte z “szerokiej gamy” źródeł publicznych “zweryfikowanych, przeanalizowanych i zaprezentowanych w spójny i podsumowany sposób”.

Źródłami tymi były komercyjne bazy danych i informacje korporacyjne, a także oficjalne źródła australijskie i chińskie, takie jak ABS, Komisja ds. Ocen Inwestycji Zagranicznych i Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Raport KPMG nie jest jedynym źródłem informacji na temat chińskich inwestycji w Australii na poziomie krajowym.

Baza danych opracowana przez East Asian Bureau of Economic Research na Australijskim Uniwersytecie Narodowym, The Chinese Investment in Australia (CHIIA) , zawiera również analizę stanu według stanu.

Podobnie jak w przypadku raportu KPMG, baza danych CHIIA uwzględnia nie tylko chińskie inwestycje w Australii z Chin kontynentalnych, ale także inwestycje chińskich spółek zależnych działających w Australii.

Weryfikacja faktów nie pozwoliła ustalić, który z tych dwóch zestawów danych najdokładniej przedstawia chińską inwestycję w Wiktorii.

Oba wydają się opierać na dogłębnych badaniach, z pewnymi różnicami metodologicznymi.

Co pokazują dane

Andrews powiedział, że udział Wiktorii w chińskich inwestycjach w Australii zwiększył się ponad trzykrotnie w ciągu czterech lat.

Według Demistifying Chinese Investment in China: KPMG w maju 2015 r. , Victoria była odbiorcą chińskich inwestycji o wartości 757 milionów dolarów, z łącznej kwoty 9,46 miliarda dolarów dla Australii, w 2014 r. – roku, w którym wybrano rząd Andrewsa.

Stanowi to 8% udziału w całości.

Najnowszy raport (z czerwca 2018 r.) Stwierdził, że Victoria pochłonęła 36 procent łącznej kwoty w 2017 r. – 4,72 miliarda dolarów z 13,35 miliarda dolarów.

Oznacza to czterokrotny wzrost udziału państwa w całkowitej wartości w latach 2014-2017.

Udział Victorii w 2017 r. Wzrósł z 25% w 2016 r.

Jak już wcześniej wspomniano, gwałtowny wzrost Victoria w 2017 roku był wspierany przez chińską firmę górniczą Yancoal, nabywając aktywa węglowe NSW Hunter Valley w Rio Tinto (Coal & Allied Industries).

Zostało to odnotowane jako wzrost chińskich inwestycji w Wiktorii, ponieważ Rio Tinto ma swoją siedzibę w Melbourne – mimo że aktywa nabyte w transakcji są w NSW.

Dla celów analizy, jeśli transakcja o wartości 3,4 miliarda USD została przypisana NSW, a nie Wiktorii, to udział Victorii w krajowej sumie skurczy się do zaledwie 9,9 procent w 2017 r., A udział dla NSW wzrośnie do 68 procent.

Jak wynika z raportu 2018 KPMG: “Jeśli NSW zostałoby przypisane z kapitałem pochodzącym z transakcji Yancoal, NSW stanowiłoby 68 procent całkowitej chińskiej inwestycji w Australii w 2017 roku”.

Ponadto, jak wcześniej zauważono, wyrażanie liczb jako udziału w sumie krajowej, jak zrobił to Andrews, mówi nam niewiele o wartości dolara chińskich inwestycji płynących do Wiktorii.

Stanowi raczej wskazówkę o skuteczności Victorii w stosunku do innych stanów.

Na przykład, chociaż udział Wiktorii w ogólnej sumie wzrósł o 44 procent w 2017 roku, wzrastając z 25 procent do 36 procent, wartość chińskich inwestycji w tym kraju wzrosła o 22,8 procent, z 3,84 miliarda do 4,72 USD. miliard.

Odzwierciedlało to spadek całkowitego chińskiego poziomu inwestycji w Australii.

Co pokazują inne dane?

Jak wspomniano, inną obszerną bazę danych chińskich inwestycji na państwo dostarcza australijska National University: baza danych chińskich inwestycji w Australii (CHIIA) .

Przedstawia on zasadniczo podobny obraz do badania KPMG, choć wydaje się, że czas nagłych inwestycji wiktoriańskich jest różny, prawdopodobnie z powodu metodologii.

Pokazuje on trzykrotny wzrost chińskich inwestycji w latach 2014-2017, ale z dużym wzrostem w 2016 r.

Co mówią eksperci

Hans Hendrischke, profesor chińskiego biznesu i zarządzania w China Studies Centre Uniwersytetu w Sydney, i jeden z autorów badania KPMG, powiedział, że dane liczbowe wahają się z roku na rok.

“Ale to, co mówi pan Andrews, jest poprawne w tym sensie, że Victoria przyciągnęła więcej inwestycji” – powiedział profesor Hendrischke.

Dodał, że jest otwarte na interpretację tego, czy rząd może całkowicie ubiegać się o kredyt, a poziom inwestycji jest częściowo zależny od lokalnych warunków gospodarczych i konkretnych projektów.

Powiedział jednak, że rządy stanowe mogą mieć wpływ, aktywnie realizując inwestycje, z elementem konkurencji istniejącym między jurysdykcjami.

“Rządy państw rywalizują o chińskie inwestycje, a Victoria, podobnie jak Zachodnia Australia, jako Nowa Południowa Walia, wszystkie mają albo lokalnych przedstawicieli handlowych, albo specjalistów ds. Promocji inwestycji lub biura” – dodał profesor Hendrischke.

“Premierzy rozmawiają z chińskimi inwestorami i starają się pozyskać inwestorów, więc istnieje konkurencja między państwami, a jeśli jedno państwo ma się wyjątkowo dobrze, z pewnością chciałbyś im to przyznać.”

Nicholas Henderson, dyrektor Asialink’s China Practice, powiedział, że w ostatnich latach nastąpiły znaczące chińskie przejęcia o wartości wielu miliardów dolarów w Victorii, co zwiększyło liczbę inwestycji.

Powiedział, że rząd wiktoriański może pochwalić się wzrostem chińskich inwestycji w Wiktorii, biorąc pod uwagę, że energicznie dążył do chińskiego biznesu z silną obecnością w Chinach.

“Mają dość kompleksowe podejście do Chin, które przyniosłoby wyniki, które nie byłyby źle dopasowane do roszczenia premiera” – powiedział.

Źródła

Główny badacz: Josh Gordon , redaktor ekonomii i finansów

Dodatkowe badania: Sushi Das i David Campbell

źródło: ( ABC – Australia )

Komentarze: Kto mieszkał w Australii zaledwie kilka lat, poznał że to Chińczycy wybudowali ten kontynent, w tym charakterystycznym miejscu podłóg drewnianych w barach nie było by do dnia dzisiejszego (to jest prawda).

Komentarze: Australijski rynek nieruchomości kręci się głównie Chińskim inwestorom (nie można zaprzeczyć, a jeśli nie będzie to obiektywne)

Komentarze: Kto bronił w 85% Australii jeśli były wojny?, Chińczycy

Komentarze: Look Work in Australia: http://www.languageonthemove.com/being-chinese-in-australia/

Komentarze: Początki polityki “Biała Australia” można powiązać z latami 1850-tymi. Australia postanowiła sprowadzić Chińczyków do Australii, ponieważ byli oni dostępni i łatwo dostępni w ramach siły roboczej. (https://come-to-australia.weebly.com/history.html)

Komentarze: Niech GOVerment z Australii opowie jak Chińczycy zainwestowali w 70% nieruchomości, a później GOVerment zmienił prawo, aby okraść (chińskich właścicieli nieruchomości) inwestorów z Chin?