Zdrowie: Zastraszanie i wykorzystywanie seksualne skłania ludzi do szkodliwych zachowań, takich jak objadanie się

Urazy psychiczne i nadużywanie pozostawiają blizny w życiu ludzi. Nie ma wątpliwości, że ci ludzie zazwyczaj nie są tak pewni siebie i nie czują się swobodnie ze sobą i często przejawiają problemy behawioralne. Naukowcy z Uniwersytetu w Adelajdzie odkryli, że ludzie, którzy cierpieli z powodu zastraszania lub wykorzystywania seksualnego, mają niższą jakość życia, podobnie jak osoby cierpiące na chroniczne schorzenia, takie jak choroby serca czy depresja.

Badacze przeanalizowali dane z około 3000 Australijczyków Południowych, którzy zostali zaproszeni na bezpośrednie wywiady. Naukowcy zadawali pytania na temat zastraszania i napaści na tle seksualnym, próbując dowiedzieć się, kiedy takie rzeczy się zdarzają, jak długo trwają i jakie były ich wyniki. Badaniem objęto osoby w różnym wieku, status społeczno-ekonomiczny, środowisko życia itd. – badacze próbowali zebrać zróżnicowaną grupę ludzi, ale znalezienie tych, którzy cierpieli, nie było zbyt trudne. Prawdą jest, że w Australii prawie połowa wszystkich dorosłych doświadczyła zastraszania, a 10% doświadczyło jakiejś formy wykorzystywania seksualnego.

Naukowcy wiedzieli, że tego rodzaju psychiczne urazy nie ustępują bez pozostawienia śladów. Ale te skutki dla zachowania i jakości życia są nadal słabo poznane z powodu braku badań. Chociaż większość tych przypadków nadużyć miała miejsce w dzieciństwie, ich skutki były długoterminowe i były widoczne jeszcze w późniejszym życiu.

Naukowcy odkryli, że uzależnienie od palenia i objadanie się, stosowanie leków przeciwdepresyjnych i obniżona jakość życia mogą być powiązane z wcześniejszymi doświadczeniami nękania i wykorzystywania seksualnego. W porównaniu z osobami, które nigdy nie doświadczyły tego rodzaju nadużyć, objadanie się było 3 razy, stosowanie antydepresyjne 4 razy i palenie dwa razy częściej u ofiar prześladowań i nadużyć seksualnych. W rzeczywistości, znalezienie osoby, która miała dwa lub więcej niekorzystnych skutków (uzależnienie od palenia, nadmierne spożywanie posiłków, stosowanie leków przeciwdepresyjnych i niższa jakość życia) oznaczało, że był w 60-85% narażony na nadużycia.

Badanie to wykazało, że stosowanie bardzo krótkich i prostych pytań pozwala na szybkie wykrycie osób niegodziwych. Jeśli lekarze mogliby szybko rozpoznać tych ludzi, mogliby zaoferować terapię, aby zapobiec dalszemu zmniejszaniu się zdrowia psychicznego pacjentów. Dr David Gonzalez-Chica, jeden z autorów badania, powiedział: “Jeśli lekarz znajdzie pacjenta z wieloma szkodliwymi zachowaniami – takimi jak uzależnienie od palenia i objadania się – który jest w depresji i ma niższą jakość życia, powinien rozważyć eksplorację czy ci pacjenci byli ofiarami zastraszania i / lub wykorzystywania seksualnego, ponieważ zgodnie z naszymi wynikami jest bardzo prawdopodobne, że cierpieli z powodu tych form przemocy “.

Samookaleczające zachowanie nie pojawia się znikąd. Nadużycie obniża poczucie własnej ofiary, a oni się poddają. Rozpoznanie go na początku i dokładnie może pomóc w skutecznej interwencji.

źródło: University of Adelaide