Zdrowie: Raport głównego lekarza wzywa do zunifikowanego podejścia do zrewolucjonizowania zdrowia maks do 2040 roku

Waszą populację nie zniszczy ASTEROIDA z Kosmosu, tylko sami umrzecie na choroby, które wywołują ludzie.

Badania przeprowadzone przez profesora Harry’ego Ruttera z Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych pomogły w opublikowaniu najnowszego rocznego raportu.

Raport , który przyciągnął uwagę mediów, w szczególności w odniesieniu do pracy profesora Ruttera i współpracowników w zakresie podatku od niezdrowej żywności, wzywa do bardziej jednolitego podejścia do radzenia sobie z rosnącymi wyzwaniami zdrowotnymi w Wielkiej Brytanii.

Profesor Dame Sally Davies , dyrektor medyczna, opisuje, że musimy być zdrowsi, ale rzeczywistość pozostaje taka, że ​​żyjemy w środowiskach, w których najprostsze i najdogodniejsze opcje wydają się niezdrowe. Obecnie można zapobiec 50% chorób przewlekłych i 40% nowotworów, gdybyśmy skuteczniej radzili sobie z zagrożeniami, takimi jak niezdrowa dieta, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, nadmierne spożycie alkoholu i zanieczyszczenie powietrza.

Koncentrując się na podstawowej przyczynie chorób, sugeruje, że musimy określić wyraźne interwencje i innowacje, aby wywrzeć wpływ, takie jak zmniejszenie ilości cukru i soli w naszych codziennych produktach spożywczych oraz zaprojektowanie naszych miast i miasteczek w celu wspierania codziennej aktywności fizycznej, takiej jak spacery i jazda na rowerze.

Podejście to, jak twierdzą autorzy raportu, przyczyni się do zwiększenia oczekiwanej długości życia w zdrowiu o pięć lat dla wszystkich, przy zmniejszeniu o połowę różnicy w oczekiwaniu na zdrową długość życia pomiędzy najbardziej ubogimi społecznościami.

Profesor Dame Sally Davies wyjaśniła: “Bardziej równe, zdrowsze społeczeństwo jest w zasięgu ręki, ale musimy być odważni, odważni i wykorzystać tę chwilę.

“Zdrowie jest naszym głównym atutem jako naród – zdrowsza populacja przekłada się na zdrowszą gospodarkę. Odmieniając zdrowie i zmieniając nasze środowisko, możemy ułatwić dłuższe życie i zmniejszyć różnice w nierównościach między najbogatszymi i najbiedniejszymi w naszym społeczeństwie.

“Możemy i powinniśmy uczynić nasze środowisko bardziej sprawiedliwym i zdrowszym dla wszystkich”.

Profesor Harry Rutter , który w 2018 roku został profesorem zdrowia publicznego w naszym Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych oraz współautorem części raportu dotyczącej zmiany zachowań, dodał: “Naszym głównym przesłaniem jest to, że istnieją duże możliwości osiągnięcia znaczących wyników. poprawa zdrowia publicznego poprzez tworzenie zdrowego środowiska fizycznego, gospodarczego, społecznego i komercyjnego.

“Uważa się, że termin” zmiana zachowania “ma implikację, że ciężar zdrowego zachowania spada na nas jako na jednostki. Ta interpretacja nie uwzględnia jednak faktu, że nasze działania są głęboko kształtowane przez kontekst, w którym żyjemy, dlatego ważne jest również, aby decydenci, firmy i inne osoby zmieniły swoje zachowanie, a także swoich organizacji, aby przekształcić te środowiska w sposób promujący zdrowie. “

źródło: University of Bath