Benzyna/Petrol: Ceny w USA 0,72 (USD) za 1 litr (2,70 PLN za 1 litr) i krzyczą że detal, drogo !

W Polsce nieźle trzeba mieć namieszane, aby kupić 1 litr benzyny za 5,49 PLN (detal) Warszawa, źródło: (WNP) ??

Regularne ceny detaliczne benzyny w USA wynosiły średnio 2,72 USD za galon (gal) w 2018 r., 30 centów za gal (13%) wyższe niż w 2017 r. I 57 centów / gal wyższe niż w 2016 r. Jednak gwałtowny spadek cen rozpoczynający się w październiku doprowadził do średniej w USA regularne ceny benzyny kończące rok są niższe niż te rozpoczęte po raz pierwszy od 2015 r. W 5 z 10 miast, dla których EIA zbiera tygodniowe dane o cenach detalicznych, ceny benzyny przekroczyły 3,00 USD / gal co najmniej raz w 2018 r.

Rosnące ceny ropy naftowej i wysoki poziom popytu na benzynę przyczyniły się do wzrostu cen benzyny od stycznia do maja. Ceny benzyny utrzymywały się na względnie stałym poziomie od czerwca do października, zanim spadające ceny ropy, wysokie zapasy benzyny i spłaszczenie amerykańskiego popytu na benzynę pomogły obniżyć średnią cenę w USA o prawie 0,50 USD za galon w okresie od października do grudnia. Krajowa cena benzyny spadła przez 12 tygodni pod koniec 2018 r., Co oznaczało najdłuższy z cotygodniowych spadków od czasu 17-tygodniowego spadku od października 2014 r. Do stycznia 2015 r. Chociaż ceny spadły w całym kraju, zakres spadku bardzo zróżnicowane w obrębie regionów.

W każdy poniedziałek EIA zbiera i publikuje dane o cenach detalicznych benzyny i oleju napędowego w 10 miastach, 9 stanach, 5 regionach i Stanach Zjednoczonych jako całości. Ceny benzyny w całym kraju odzwierciedlają różnice w specyfikacjach benzyny, podatkach oraz saldach podaży i popytu na rynkach regionalnych.

Wschodnie Wybrzeże (Boston, Nowy Jork i Miami). W Nowym Jorku i Miami regularne ceny detaliczne benzyny były najniższe w grudniu, ale ceny w Bostonie były najniższe w styczniu. Zarówno w Nowym Jorku, jak iw Bostonie ceny osiągnęły szczyt w maju na początku letniego sezonu drogowego. Średnie ceny dla całego regionu wschodniego wybrzeża w ciągu roku wahały się od 2,25 USD / gal do 2,91 USD / gal.

Midwest (Chicago i Cleveland). Środkowy Zachód obejmuje duży obszar geograficzny składający się z wielu częściowo połączonych rynków. Ceny w Chicago były wyższe niż ceny w Cleveland i średniej regionalnej w Midwest w każdym tygodniu w 2018 roku. Z miast, dla których EIA zbiera dane, ceny benzyny Cleveland były najniższe w kraju przez 25 tygodni, a najniższe przez 2 tygodnie.

Gulf Coast (Houston). Ceny detaliczne Gulf Coast są najniższe w kraju. W regionie znajduje się połowa wszystkich zasobów rafineryjnych w USA i produkuje znacznie więcej benzyny niż zużywa. Ponadto podatki od benzyny w regionie należą do najniższych w kraju . Ceny detaliczne benzyny w Houston były najniższe spośród 10 miast, dla których OOŚ zebrała dane przez 50 tygodni w 2018 r. Ceny benzyny w Houston były najniższe w tygodniu 31 grudnia i wynosiły 1,95 USD / gal.

Góry Skaliste (Denver). Centra zapotrzebowania na benzynę w Górach Skalistych są rozproszone geograficznie i oddzielone od źródeł zaopatrzenia przez pasma górskie i rozległe obszary dzikiej przyrody i obszarów wiejskich, przyczyniając się do wyższych cen w regionie. Średnie ceny benzyny w tym regionie były na drugim miejscu w kraju przez 38 tygodni 2018 roku. Denver jest jednak dobrze zaopatrywany z wielu rurociągów i pobliskich rafinerii, a ceny detaliczne benzyny w mieście były drugim najniższym z 10 miast. ankietowane przez 20 tygodni 2018 r. Średnie ceny benzyny w całym regionie Gór Skalistych wahały się w granicach 2,42 USD / gal do 3,01 USD / gal w ciągu roku.

Zachodnie Wybrzeże (Los Angeles, San Francisco i Seattle). Ceny benzyny na Zachodnim Wybrzeżu są wyższe niż w innych częściach kraju ze względu na surowe specyfikacje paliw w Kalifornii , względną izolację regionu od innych rynków oraz wyższe podatki państwowe i lokalne. 9 października 2018 r. Zerwanie rurociągu BC Enbridge w pobliżu księcia George’a, Kolumbii Brytyjskiej, zmusiło niektóre rafinerie w Waszyngtonie do cięcia produkcji, ponieważ rurociąg obsługuje gaz ziemny wykorzystywany do obsługi jednostek rafineryjnych. 15 października, w poniedziałek po zerwaniu rurociągu, cena detaliczna benzyny w Seattle wzrosła o 9 centów / gal za wartość z poprzedniego tygodnia, największy tygodniowy wzrost w Seattle od połowy 2015 roku.

Z 10 miast, dla których EIA zbiera dane, ceny detaliczne benzyny w San Francisco były najwyższe dla wszystkich, z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni 2018 roku, kiedy ceny były najwyższe w Los Angeles. Ceny benzyny w San Francisco osiągnęły najwyższy poziom w październiku 3,76 USD / gal.

Źródło: EIA