Global: Badacze ostrzegają przed problemami z wykorzystaniem technologii mobilnych w publicznej służbie zdrowia

Wielu dostawców usług opieki zdrowotnej w odległych miejscach na całym świecie aktywnie korzysta z nowszych technologii mobilnych, takich jak wiadomości tekstowe i identyfikacja odcisków palców, aby dostarczać ważne usługi i informacje na czas pacjentom.
Chociaż wysiłki są dobrze zaplanowane, dwa nowe badania prowadzone przez Szkołę Zdrowia Publicznego w Yale dowodzą, że takie podejścia muszą być ściśle monitorowane, aby upewnić się, że osiągają zamierzone cele.

Dwa ostatnio opublikowane badania wskazały na wiele problemów związanych z integracją technologii mobilnych z publiczną opieką zdrowotną.

W jednym z badań sprawdzono, czy wiadomości tekstowe skutecznie informowały pacjentów w Kampali w Ugandzie o wynikach testu na gruźlicę i czy potrzebowali wizyty kontrolnej. Badanie wykazało, że tylko około jedna trzecia osób, do których wysłano wiadomość tekstową, faktycznie je otrzymała i była w stanie zapamiętać, co napisała.

“Wiadomości tekstowe mogą poprawić komunikację pomiędzy osobami z grup ryzyka a pracownikami służby zdrowia, a tym samym poprawić ocenę i leczenie gruźlicy”, powiedział Lucian “Luke” Davis, MD, starszy autor badania i profesor nadzwyczajny w Yale School of Zdrowie publiczne. “Ale nasza analiza wykazała, że ​​takie interwencje są dalekie od nieomylności. Istnieje wiele barier w używaniu wiadomości tekstowych w sposób zapewniający uczestnikom otrzymywanie i zrozumienie ważnych wiadomości o ich zdrowiu. “

Korzystanie z telefonów komórkowych i wiadomości tekstowych jest szeroko rozpowszechnione w Afryce subsaharyjskiej, dlatego dostawcy usług medycznych są zainteresowani korzystaniem z platformy. Ale tylko dlatego, że dostawcy wysyłają wiadomości tekstowe, a pacjenci wykazują chęć ich otrzymywania, nie oznacza to, że te wiadomości zostaną odebrane, przeczytane lub zachowane, jak wynika z badania.

Nieprawidłowe działanie serwerów komputerowych, przerwy w sieci telefonicznej i dzielenie telefonu między domownikami stanowiło jedną z przeszkód podważających wierność wiadomości tekstowych. Podczas gdy uczestnicy zachęcani byli do potwierdzenia otrzymania pojedynczej wiadomości tekstowej za pomocą prostej odpowiedzi, wielu nie.

W drugim badaniu Davis i inni badacze przeanalizowali możliwość zastosowania mobilnego cyfrowego odcisku palca w celu identyfikacji i śledzenia pacjentów w celu zbadania gruźlicy w Kampali. Badanie wykazało, że użycie cyfrowego odcisku palca było wykonalne, ale problemy sprzętowe i programowe w terenie spowodowały wysoką awaryjność. Ta niekonsekwencja skłoniła wielu pracowników służby zdrowia do zakwestionowania jej wartości.

Technologie biometryczne, takie jak cyfrowe odciski palców, są atrakcyjnymi rozwiązaniami do identyfikacji pacjentów w odległych obszarach, w których brak krajowego systemu identyfikacji, niespójna pisownia nazwisk, brakujące zapisy urodzin lub inne czynniki utrudniają takie procesy.

W badaniu pracownicy służby zdrowia podjęli próbę uzyskania cyfrowych odcisków palców od około 700 osób w Kampali. Około jedna czwarta prób zakończyła się niepowodzeniem, co wzbudziło obawy o niezawodność programu. Pracownicy służby zdrowia zaniepokojeni osiągnięciami technologii często nie używali jej podczas wizyt kontrolnych, co jeszcze bardziej osłabiło intencje programu.

“Mimo że technologia działała zgodnie z zamierzeniami w większości interakcji, obejścia i brak namacalnych korzyści z pobierania odcisków palców ostatecznie ograniczyły ich znaczenie zawodowe i dostrzegalną przydatność wśród pracowników służby zdrowia w społeczności” – powiedział Davis i jego współpracownicy.

Podczas gdy innowacje cyfrowe oferują obiecujące nowe narzędzie w dostarczaniu publicznej opieki zdrowotnej, naukowcy stwierdzili, że technologia musi być ściśle zarządzana i monitorowana, aby upewnić się, że jest stosowana niezawodnie i pomyślnie. Badanie wiadomości tekstowych pojawia się w JMIR mHealth and uHealth a analiza cyfrowego odcisków palców pojawia się w Journal of Medical Internet Research .

źródło: Uniwersytet Yale