Global: 3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W poniedziałek przypada Światowy Dzień Niepełnosprawnych ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne. W studio programu „Łodzią Po Regionie – Poranek” o problemach osób niepełnosprawnych rozmawialiśmy z chorą na stwardnienie rozsiane Joannę Bieber oraz z Katarzyną Trędą – Piserą – Rzeczniczką Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi. (źródło:TVP3 Łódź)