Polska: 100-tna rocznica wprowadzenia praw wyborczych kobiet w Polsce

Mija 100 lat od uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. 28 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, który stanowił, że „wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci”. Z okazji tej rocznicy w stolicy odbędzie się premiera filmu „Siłaczki”.Prawa wyborcze dla kobiet w Polsce zadeklarował Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który został utworzony w Lublinie, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku. Jego premierem był jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej Ignacy Daszyński (1866-1936).

Program rządu przedstawiono w manifeście, ogłoszonym 7 listopada 1918 r., w którym napisano m.in.: „Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania. Czynne i bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało każdemu obywatelowi i obywatelce mającym 21 lat skończonych”.

W setną rocznicę uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce w Warszawie odbędzie się premiera filmu „Siłaczki”. Autorami fabularyzowanego dokumentu są Marta Dzido i Piotr Śliwowski, którzy kilka lat temu nakręcili film „Solidarność według kobiet”.

Piotr Śliwowski wyjaśnia, że film „Siłaczki” opowiada o walce kobiet o wprowadzenie przepisów dotyczących równości płci.

– Skierowaliśmy kamerę na historię nieopowiedzianą, nieobecną w polskiej historii, to historia bohaterek, które wywalczyły prawa, zarówno prawa wyborcze, jak i prawa dla kobiet do studiowania, do samodecydowania, do podejmowania pracy zarobkowej – wyjaśnia Piotr Śliwowski.

Film opowiada o walce kobiet o równouprawnienie od czasu powstania styczniowego po rok 1918, kiedy te prawa zostały im przyznane. (źródło: )