Polska: Mieszkanie na start od 2019, wysokość dopłat…

Program Mieszkanie na Start rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku. Jego beneficjenci będą otrzymywać dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania. Program jest kierowany do osób, które spełniają określone kryterium dochodowe.

Mieszkanie na Start – na czym będzie polegał program

Program Mieszkanie na Start zakłada dopłaty do czynszu dla najemców nowych mieszkań lub lokali znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czyli poddanych remontowi bądź przebudowie na skutek współpracy gmin z inwestorami.

Jego beneficjentami będą osoby, których dochody są jednocześnie zbyt niskie, by móc pozwolić sobie na wynajem lub kupno mieszkania na rynku komercyjnym i zbyt wysokie, by ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego.

Próg dochodowy

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie określonego kryterium dochodowego. Próg dochodowy będzie ulegał zmianom na przestrzeni lat, gdyż ma być uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (określanego na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny).

Dla gospodarstwa jednoosobowego (osób mieszkających samotnie) będzie on wynosił średnio 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS wynagrodzenia (obecnie około 2,5 tys. zł). Z każdym nowym członkiem gospodarstwa domowego próg ten będzie wzrastał się o kolejne 30%. Przykładowo, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Wysokość dopłat

To na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć uczestnicy programu uzależniono od dwóch czynników: liczby członków gospodarstwa domowego oraz lokalizacji wybranej nieruchomości.

Wysokość dopłat będzie różna w zależności od tego, czy wynajmowane mieszkanie leży w mieście wojewódzkim, jego sąsiedztwie czy w dalekim od niego oddaleniu. Największe wsparcie finansowe otrzymają najemcy lokalów w miastach wojewódzkich. Poniżej umieszczono tabelę przedstawiającą wysokość dopłat przewidzianą dla określonych rejonów Polski.

Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej (zł) Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m2 (zł) Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (zł)
1,80% 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os.
Wrocław 4829,75 7,24 145 254 362 471 580 688
gminy sąsiadujące 4260,88 6,39 128 224 320 415 511 607
województwo dolnośląskie 3692,00 5,54 111 194 277 360 443 526
Bydgoszcz 4452,75 6,68 134 234 334 434 534 635
gminy sąsiadujące 3970,38 5,96 119 208 298 387 476 566
Toruń 4452,75 6,68 134 234 334 434 534 635
gminy sąsiadujące 3970,38 5,96 119 208 298 387 476 566
województwo kujawsko-pomorskie 3488,00 5,23 105 183 262 340 419 497
Lublin 4300,75 6,45 129 226 323 419 516 613
gminy sąsiadujące 3881,65 5,82 116 204 291 378 466 553
województwo lubelskie 3462,54 5,19 104 182 260 338 416 493
Gorzów Wielkopolski 4048,75 6,07 121 213 304 395 486 577
gminy sąsiadujące 3873,13 5,81 116 203 290 378 465 552
Zielona Góra 4048,75 6,07 121 213 304 395 486 577
gminy sąsiadujące 3873,13 5,81 116 203 290 378 465 552
województwo lubuskie 3697,50 5,55 111 194 277 361 444 527
Łódź 3845,00 5,77 115 202 288 375 461 548
gminy sąsiadujące 3567,63 5,35 107 187 268 348 428 508
województwo łódzkie 3290,25 4,94 99 173 247 321 395 469
Kraków 4848,75 7,27 145 255 364 473 582 691
gminy sąsiadujące 4360,13 6,54 131 229 327 425 523 621
województwo małopolskie 3870,00 5,81 116 203 290 377 464 551
Warszawa 5753,28 8,63 173 302 431 561 690 820
gminy sąsiadujące 4171,20 6,26 125 219 313 407 501 594
województwo mazowieckie 3476,00 5,21 104 182 261 339 417 495
Opole 3836,13 5,75 115 201 288 374 460 547
gminy sąsiadujące 3487,16 5,23 105 183 262 340 418 497
województwo opolskie 3138,19 4,71 94 165 235 306 377 447
Rzeszów 4269,25 6,40 128 224 320 416 512 608
gminy sąsiadujące 3717,63 5,58 112 195 279 362 446 530
województwo podkarpackie 3166,00 4,75 95 166 237 309 380 451
Białystok 4107,25 6,16 123 216 308 400 493 585
gminy sąsiadujące 3804,13 5,71 114 200 285 371 456 542
województwo podlaskie 3501,00 5,25 105 184 263 341 420 499
Gdańsk 5038,00 7,56 151 264 378 491 605 718
gminy sąsiadujące 4747,75 7,12 142 249 356 463 570 677
województwo pomorskie 4457,50 6,69 134 234 334 435 535 635
Katowice 4339,50 6,51 130 228 325 423 521 618
gminy sąsiadujące 3936,88 5,91 118 207 295 384 472 561
województwo śląskie 3534,25 5,30 106 186 265 345 424 504
Kielce 4438,70 6,66 133 233 333 433 533 633
gminy sąsiadujące 3870,30 5,81 116 203 290 377 464 552
województwo świętokrzyskie 3301,91 4,95 99 173 248 322 396 471
Olsztyn 4584,50 6,88 138 241 344 447 550 653
gminy sąsiadujące 4126,50 6,19 124 217 309 402 495 588
województwo warmińsko-mazurskie 3668,50 5,50 110 193 275 358 440 523
Poznań 5293,25 7,94 159 278 397 516 635 754
gminy sąsiadujące 4104,60 6,16 123 215 308 400 493 585
województwo wielkopolskie 3420,50 5,13 103 180 257 333 410 487
Szczecin 4187,50 6,28 126 220 314 408 503 597
gminy sąsiadujące 3888,50 5,83 117 204 292 379 467 554
województwo zachodniopomorskie 3589,50 5,38 108 188 269 350 431 512

źródło: 2651-uzasadnienie.docx