Rumunia: Poparcie Komisji Europejskiej w walce z oszustwami związanymi z VAT

Oszustwa dotyczące VAT, akcyza na papierosy oraz polityka fiskalna były tematem dyskusji na posiedzeniu ministra finansów publicznych Eugena Teodorovici we wtorek z Pierre Moscovici, komisarzem do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Minister Rumunii przedstawił główne elementy polityki budżetowej na lata 2018 i 2019, w tym podjęte i planowane działania w celu osiągnięcia docelowego deficytu budżetowego w ramach paktu stabilności i wzrostu. Omówiono również kwestię nadużyć związanych z VAT w Rumunii, biorąc pod uwagę niedawno opublikowane badanie Komisji Europejskiej, zgodnie z którym luka VAT wynosi 35,88% (od 2016 r.). W tym kontekście dwaj urzędnicy zgodzili się, że w dziedzinie zwalczania oszustw związanych z VAT Komisja Europejska powinna w najbliższym czasie wesprzeć Rumunię.

Innym tematem dyskusji przez dwóch urzędników była konieczność przestrzegania przez Rumunię wymogu, że całkowity podatek akcyzowy od papierosów stanowi co najmniej 60% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów dopuszczonych do konsumpcji.

„Rumunia w Radzie UE będzie dążyć do pogłębienia europejskiej unii bankowej Gospodarczej i Walutowej poprzez konsensus zaakceptowany przez państwa członkowskie strefy euro i dla państw spoza strefy euro. Jednocześnie będziemy kontynuować wysiłki przyspieszone tempo poprzednich prezydencji w odniesieniu do pakietu propozycji dla przyszłych wieloletnich ram finansowych UE wysoko na liście priorytetów naszej prezydencji będzie odtwarzany przez takie inicjatywy, jak wspierają reformy Program InvestEU. Ponadto rumuńska prezydencja w Radzie UE będzie promować postęp dossier podatkowych, koncentrując się na reformie stawek VAT. Wreszcie, jesteśmy bardzo zaniepokojeni celnych, biorąc pod uwagę konieczność sfinansowania wyposażenia ostatniej generacji w tej dziedzinie i że nasz kraj jest częścią trio prezydencji, który stanowi 60% granicach lądowych UE , Dziękuję komisarzowi Moscovici wszystkim wsparcie udzielone Rumunii jest europejskim liderem, który zawsze przestrzegane korzenie słowa”, powiedział minister Eugen Teodorovici.

źródło/Lang PL/edit: Studio Warsaw RadioParrot.Com