Regionalne: Decyzje zwrotowe dla ul. Skorupki 6 i Otwockiej 10

Komisja weryfikacyjna uznała, że decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy ul. Skorupki 6 i Otwockiej 10 zostały wydane z naruszeniem prawa. W przypadku Skorupki 6 komisja uchyliła decyzję zwrotową i nakazała ponowne rozpatrzenie, a ws. Otwockiej stwierdziła nieważności decyzji zwrotowej.

Przewodniczący komisji Patryk Jaki ogłaszając w poniedziałek decyzję ws. Skorupki 6 powiedział, że komisja zdecydowała się uchylić w całości decyzję prezydenta m.st. Warszawy i przekazać sprawę miastu do ponownego rozpatrzenia. “W ocenie komisji decyzja prezydenta m.st. Warszawy została wydana z naruszeniem przepisów prawa” – powiedział Jaki.

Dodał, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana pomimo braku ustalenia posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Ponadto, jak mówił Jaki, przeniesienie roszczeń do nieruchomości było rażąco sprzeczne z interesem społecznym.

Przewodniczący komisji powiedział, że beneficjentka decyzji reprywatyzacyjnej nabyła za 90 tys. zł prawa i roszczenia do jednej trzeciej nieruchomości, a z opinii biegłego wynika, że wartość nieruchomości przy ul. Skorupki wraz z budynkiem wynosi ponad 8 mln zł. Podkreślił, że w sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta powiedział, że ws. nieruchomości przy ul. Otwockiej 10 komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z grudnia 2005 roku. “W ocenie komisji decyzja prezydenta m.st. Warszawy jako wydana z naruszeniem prawa zasługuje na stwierdzenie nieważności w całości” – powiedział Kaleta.

Jak mówił, doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez skierowanie decyzji reprywatyzacyjnej do osoby zmarłej reprezentowanej przez kuratora. Dodał, że decyzja reprywatyzacyjna z grudnia 2005 roku została wydana na rzecz dawnej właścicielki hipotecznej, która zmarła w 1952 roku. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski

kos/ gb/ pad/

źródło/edit: Studio Warsaw RadioParrot.Com