Polska: PKN Orlen przekazał ponad 2 mln zł na doposażenie strażaków

Ponad 2 mln zł przekazał PKN Orlen na wsparcie 360 ochotniczych i państwowych jednostek straży pożarnej.

„Doposażając strażaków, inwestując w ich sprzęt, tym samym inwestujemy w bezpieczeństwo Polaków” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w Kielcach, gdzie – z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego – odbyła się gala podsumowująca tegoroczną edycję „Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”.

„To oni są często na pierwszej linii walki z żywiołem, ratują nie tylko mienie, ale i życie Polaków – również naszych klientów” – mówił szef Orlenu, który w czwartek 27 września w Centrum Kongresowym Targów Kielce wręczył symboliczny czek przedstawicielom Straży Pożarnej.

Realizowany przez koncern od 18 lat program to część strategii społecznej odpowiedzialności biznesu PKN Orlen. 2 mln zł jest to najwyższa kwota, jaką dotychczas spółka przeznaczyła na ten cel. W ramach programu strażacy otrzymali dotychczas łącznie 12 mln zł.

Pieniądze te zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy, w sprzęt ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, ratownictwa drogowego i technicznego, ratownictwa medycznego, ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego. Środki trafiały do jednostek straży pożarnej m.in. z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi, a także z okolic Płocka, Włocławka czy Lubelszczyzny.

Obajtek podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa są kluczowe dla obywateli, ale również dla przedsiębiorstw. „Dotyczy to zarówno zakładów przemysłowych oraz instytucji, jak i poszczególnych rodzin czy osób” – powiedział prezes Orlenu.

Zaznaczył, że spółka, “dbając o jak najlepsze wyniki finansowe, jest firmą również odpowiedzialną społecznie, która pamięta o potrzebach społeczności lokalnych, na terenie których działa”. “Stąd decyzja o zwiększeniu wsparcia zarówno dla ochotniczych, jak i państwowych jednostek straży pożarnej” – wyjaśnił Obajtek.

W komunikacie prasowym koncern PKN Orlen podkreślił, że celem realizowanego programu wsparcia jest nie tylko poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale też „kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc”.

Spółka podkręsla, że “dba też o najwyższe standardy bezpieczeństwa w swoich obiektach”. “Stosowane procedury oparte są na najlepszych światowych wzorcach obejmują dodatkowo szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników” – podaje koncern.

Spółka wspomniała przy tym, że w jej głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku, w zakładzie produkcji kwasu tereftalowego – PTA we Włocławku, a także w terminalach paliw oraz na stacjach paliwowych organizowane są okresowe ćwiczenia, treningi i manewry pożarnicze, których celem jest sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych z udziałem lokalnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

PKN Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że jednostki ratownicze koncernu “biorą również aktywny udział w wielu wspólnych inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa m.in. w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych czy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.

PKN Orlen to największy podmiot segmentu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce i jeden z największych w Europie. Jego zakładowa straż pożarna obchodzi w tym roku jubileusz 55-lecia istnienia. W Płocku służy około 140 strażaków koncernu, a w całej grupie Orlen ponad 600. Oprócz prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektów spółki, prowadzą oni również podobne akcje w całej Polsce.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP