Dr Franc

Ziemianie nie dorastacie sobie do pięt. – “Ślady użycia wysokoenergetycznej broni”